Vekaletname

    Vekaletname bir kişinin, başka bir kişinin vekili olduğunu gösterir.

    Tapu sahibi olacak kişi imza atmak için resmi daireye gelemeyecek durumda ise yerine gelebilecek olan bir kişiyi noter huzurunda kendisine vekil tayin eder. Vekaletin yalnızca satın alım için verilmesi tavsiye edilir.

    Vekil olan kişi noter onaylı vekaletname belgesi ve vekili olduğu kişinin kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ile kendisine ait kimliği de yanında bulundurmak zorundadır.