Tapu Nedir ?

    Tapu, taşınmaz bir malın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi bir evraktır. Başak Gayrimenkul’den yapacağınız bir alış-verişin tapusuz yapılma ihtimali söz konusu değildir. Önce tapunuzu alır, ardından ödemesini yaparsınız.

    İmarlı, ifrazlı olmayan hisseli satışlarda ise tapu belgesinin yanında avukatlar tarafından düzenlenmiş ‘muvafakatname’ belgesini de ek olarak alırsınız. Muvafakatname belgesi satın almış olduğunuz özel parselin detaylı olarak gösterildiği, şirket kaşemiz ve bizzat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Angışhan’ın imzasını taşır. Aynı zamanda alıcı ve diğer tüm hissedarların da imzaladığı bu belgenin bir kopyası şirket arşivlerimizde de saklanmaktadır.